Sở Tư pháp Bắc Giang: Tổ chức Lễ bàn giao nhiệm vụ quản lý hương ước, quy ước sang Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sở Tư pháp Bắc Giang: Tổ chức Lễ bàn giao nhiệm vụ quản lý hương ước, quy ước sang Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước; Kế hoạch số 2995/KH-UBND ngày 04/9/2018 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg, sáng ngày 20/11/2018, Sở Tư pháp tổ chức Lễ bàn giao nhiệm vụ quản lý hương ước, quy ước sang Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Tham dự buổi Lễ bàn giao có đại diện Lãnh đạo hai ngành; Lãnh đạo Văn Phòng Sở; Lãnh đạo và chuyên viên phòng PBGDPL, Sở Tư pháp; Lãnh đạo và chuyên phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Tại buổi Lễ bàn giao, hai Sở đã cùng nhau đánh giá lại công tác quản lý nhà nước về hương ước, quy ước trên địa bàn thời gian qua; những khó khăn trong công tác này; sự phối hợp giữa các Sở, ngành, địa phương trong công tác kiểm tra, rà soát việc thực hiện hương ước, quy ước. Tính đến thời điểm hiện nay, trên địa bàn tỉnh hiện có 2495 thôn, làng, bản, tổ dân phố, cụm dân cư, đa số các thôn đều có hương ước, quy ước. Các bản hương ước, quy ước thường xuyên được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tiễn. Các huyện, thành phố đã hướng dẫn, chỉ đạo các xã, phường, thị trấn tổ chức triển khai và xây dựng hương ước, quy ước đối với các thôn, bản, tổ dân phố. Sau rà soát, chỉnh sửa, toàn tỉnh đã có 2495/2495 bản hương ước, quy ước đã được phê duyệt theo quy định. Các địa phương đã kịp thời sửa đổi, bổ sung hương ước, quy ước cho phù hợp với tình hình thực tiễn và điều kiện tại địa phương, cơ sở, khi sửa đổi, bổ sung các điều khoản quy định trong hương ước, quy ước đều lấy ý kiến của nhân dân về việc sửa đổi, bổ sung những điều khoản đó.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Sở Tư pháp và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã trao đổi, thảo luận và nhất trí ký biên bản bàn giao nhiệm vụ quản lý nhà nước theo Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg. Tiếp đó, Sở Tư pháp đã bàn giao toàn bộ hồ sơ công tác quản lý nhà nước về hương ước, quy ước sang cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Lãnh đạo hai Sở cũng thống nhất sẽ tiếp tục phối hợp, tham mưu UBND tỉnh thực hiện công tác quản lý nhà nước về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước theo quy định của Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg.

Phát biểu tại Lễ bàn giao, đồng chí Lê Anh Tuấn - Phó Giám đốc Sở Tư pháp khẳng định trong thời gian qua, Sở Tư pháp đã tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước và đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Công tác này đã góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng dân cư trong tự quản của cộng đồng, nhờ đó hương ước, quy ước trong thời gian qua đã góp phần tích cực trong việc điều chỉnh những mối quan hệ nội bộ trong phạm vi thôn, bản, tổ dân phố; đồng chí tin tưởng rằng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ  tham mưu quản lý nhà nước về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh, đồng thời khẳng định, trong thời gian tới, Sở Tư pháp sẽ tiếp tục phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để thực hiện tốt công tác quản lý xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn./.

Phương Linh
.