Sở Tư pháp Bắc Giang tổ chức Hội nghị đối thoại với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về các nội dung liên quan đến công tác tư pháp thuộc chức năng, nhiệm vụ của Sở Tư pháp

Sở Tư pháp Bắc Giang tổ chức Hội nghị đối thoại với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về các nội dung liên quan đến công tác tư pháp thuộc chức năng, nhiệm vụ của Sở Tư pháp

Thực hiện Kế hoạch số 4528/KH-BĐH ngày 25/12/2017 của Ban Điều hành Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tỉnh về việc thực hiện Chương trình Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2018, sáng ngày 09/11/2018, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị đối thoại với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về các nội dung liên quan đến công tác tư pháp thuộc chức năng, nhiệm vụ của Sở Tư pháp. Đồng chí Đỗ Thị Việt Hà – Phó Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì Hội nghị; dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Đức Kha – Phó Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; đại diện một số sở, ngành thuộc tỉnh: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường; Công an tỉnh và trên 60 đại biểu là các doanh nghiệp là thành viên của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; Đoàn Luật sư tỉnh; các văn phòng công chứng, các doanh nghiệp đấu giá tài sản, các tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh; các ngân hàng trên địa bàn tỉnh.

               Với tinh thần thẳng thắn, cởi mở, xây dựng, hội nghị đã được nghe nhiều ý kiến của các doanh nghiệp trao đổi những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong các quy định của pháp luật hiện hành cũng như quá trình tổ chức thi hành pháp luật trên thực tế trong một số lĩnh vực công tác như công chứng, chứng thực, đấu giá tài sản, thủ tục hành chính, tài nguyên môi trường, xử lý vi phạm hành chính, xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật… Trên cơ sở ý kiến của các doanh nghiệp, lãnh đạo Sở và lãnh đạo một số phòng thuộc Sở Tư pháp, đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường đã trao đổi, giải đáp các nội dung thuộc chức năng nhiệm vụ của Sở Tư pháp và các Sở có liên quan dự Hội nghị đối thoại; với những ý kiến của doanh nghiệp thuộc chức năng, nhiệm vụ của một số cơ quan khác, Sở Tư pháp sẽ tổng hợp chuyển các cơ quan, tổ chức có liên quan.

              Hội nghị đối thoại đã thực sự là một diễn đàn để doanh nghiệp tham gia đóng góp ý kiến vào quá trình tổ chức thực hiện chức năng nhiệm vụ của Sở Tư pháp, các sở, ngành có liên quan đến lĩnh vực Tư pháp, từ đó kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo môi trường pháp lý thông thoáng cho doanh nghiệp./.

Nguyễn Thị  Hiên