Yên Thế tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho đối tượng đặc thù

Yên Thế tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho đối tượng đặc thù

             Nhằm hưởng ứng “Ngày Pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018” theo Kế hoạch số 72/KH-UBND ngày 26/9/2018 của UBND huyện về triển khai, thực hiện Ngày Pháp luật; thực hiện Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 12/3/2018 của UBND huyện Yên Thế về việc thực hiện Đề án Tăng cường PBGDPL cho người đang chấp hành hình phạt tù, người bị áp dụng biện pháp tư pháp hoặc biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018 – 2021, ngày 03/11/2018 Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện Yên Thế đã phối hợp với Trại giam Ngọc Lý tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho các phạm nhân tại Phân trại số 2 - Đồng Vương - Trại giam Ngọc Lý. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo Hội đồng phối hợp PBGDPL, Trưởng phòng Tư pháp, lãnh đạo Công an, Hội Luật gia huyện Yên Thế và lãnh đạo Trại giam Ngọc lý  cùng với hơn 700 phạm nhân đang chấp hành hình phạt tù tại Phân trại số 2- Đồng Vương.

             Tại Hội nghị, các phạm nhân đã được nghe đồng chí Thân văn Bình, báo cáo viên pháp luật huyện truyền đạt những nội dung quan trọng về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong Hiến pháp năm 2013; đồng chí Phan Thanh Hợp, Phó Trưởng Công an huyện tuyên truyền những điểm mới trong Bộ luật Hình sự năm 2015, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự năm 2017; Thượng úy Phạm Viết Thắng, cán bộ Đội Phòng chống ma úy Công an huyện phổ biến một số nội dung cơ bản về Luật phòng, chống ma túy.

            Những nội dung tuyên truyền tại Hội nghị đã góp phần đáp ứng yêu cầu giáo dục phạm nhân giai đoạn giữa theo chương trình giáo dục khung đối với người đang chấp hành hình phạt tù. Bên cạnh đó, việc tổ chức hội nghị tuyên truyền cho phạm nhân tại Phân trại số 2- Đồng Vương- Trại giam Ngọc Lý góp phần phong phú trong sinh hoạt Ngày Pháp luật trên địa bàn năm 2018./.

                                                                                   Thân Văn Bình