Tọa đàm “Tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang”

Tọa đàm “Tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang”

Thực hiện Kế hoạch số 4408/KH-UBND ngày 18/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2018; Kế hoạch số 16/KH-STP ngày 30/01/2018 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành và lĩnh vực trọng tâm của Sở Tư pháp năm 2018, sáng ngày 25/9/2018, Sở Tư pháp đã tổ chức Tọa đàm về “Tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang” với sự tham gia của đại diện lãnh đạo một số cơ quan đơn vị: Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; đại diện lãnh đạo Công an, Tòa án nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố. Đồng chí Đỗ Thị Việt Hà – Phó Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì Tọa đàm.

Tại buổi Tọa đàm, các đại biểu đã được nghe ý kiến tham luận của đại diện các cơ quan, đơn vị: Công an tỉnh, Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh, Công an huyện, Tòa án Nhân dân huyện, Chi cục Thi hành án dân sự. Nội dung các ý kiến tham luận tập trung về thực trạng thi hành pháp luật về lý lịch tư pháp tại các cơ quan, đơn vị; tình hình thực hiện công tác phối hợp trong công tác này; các khó khăn vướng mắc từ quy định của pháp luật quy định về lý lịch tư pháp; các giải pháp, kiến nghị, đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả công tác thi hành pháp luật về lý lịch tư pháp … Cũng tại buổi tọa đàm, đại diện lãnh đạo phòng chuyên môn thuộc Sở Tư pháp đã trao đổi, thảo luận về việc thi hành pháp luật trong lĩnh vực lý lịch tư pháp, về công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong công tác này.

       Kết thúc buổi tọa đàm, đồng chí Đỗ Thị Việt Hà - Phó Giám đốc Sở Tư pháp đã đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cường thực hiện trách nhiệm được giao trong công tác này; triển khai đầy đủ, kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật cũng như các văn bản chỉ đạo, điều hành trong công tác này; cần chủ động tăng cường thực hiện công tác hướng dẫn nghiệp vụ, thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lý lịch tư pháp cho đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp tham mưu thực hiện nhiệm vụ này tại cơ quan đơn vị và người dân trên địa bàn; tiếp tục quan tâm, bố trí về cán bộ, về kinh phí, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong lĩnh vực này; đồng thời các cơ quan, đơn vị cần thực hiện tốt trách nhiệm, chủ động, tăng cường thường xuyên, kịp thời thực hiện công tác phối hợp trong thi hành pháp luật về lý lịch tư pháp giữa các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh với nhau và giữa các cơ quan, đơn vị với Sở Tư pháp./.

Phương Thúy