Sở Tư pháp Bắc Giang tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu Luật Đấu giá tài sản

Sở Tư pháp Bắc Giang tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu Luật Đấu giá tài sản

           Thực hiện Kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 05/6/2017 của UBND tỉnh về triển khai thi hành Luật Đấu giá tài sản, ngày 21/9/2018, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị  tập huấn chuyên sâu Luật Đấu giá tài sản cho đại diện các Sở, ngành, cơ quan thuộc UBND tỉnh; các cơ quan, đơn vị: Chi cục Quản lý thị trường, Trung tâm phát triển quỹ đất, Chi Cục kiểm lâm, các Tổ chức tín dụng là ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh, đại diện lãnh đạo các Tổ chức đấu giá tài sản, đấu giá viên, người giúp việc cho đấu giá viên và đại diện các đơn vị cấp huyện, gồm: Tài chính, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm phát triển Quỹ đất và Cụm công nghiệp, Công an, Chi cục Thi hành án dân sự, Đội Quản lý thị trường, Hạt kiểm lâm. Đồng chí Lê Anh Tuấn - Phó Giám đốc Sở Tư pháp dự và chỉ đạo tổ chức tập huấn.

     Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Lê Văn Tuấn - Trưởng phòng quản lý đấu giá tài sản, Trọng tài, Hòa giải thương mại, Cục Bổ trợ tư pháp - Bộ Tư pháp truyền đạt một số nội dung: Những điểm mới của Luật Đấu giá tài sản; Các quy định của pháp luật về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất hoặc thuê đất có thu tiền sử dụng đất. Cũng tại Hội nghị, Báo cáo viên đã dành thời gian trao đổi, thảo luận, giải đáp khó khăn vướng mắc trong quá trình hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh như: Việc lựa chọn tổ chức đấu giá, việc xin xác nhận niêm yết của UBND cấp xã, việc xem tài sản đấu giá, việc đấu giá tiếp những tài sản mà không có người tham gia đấu giá, việc chuyển đổi loại hình hoạt động, Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, tiền đặt trước và xử lý tiền đặt trước, đấu giá tài sản khi có 1 người tham gia đấu giá…

       Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Lê Anh Tuấn - Phó Giám đốc Sở Tư pháp mong muốn với những gì đã được nghe, tiếp thu tại Hội nghị này, các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đấu giá tài sản sẽ nâng cao nghiệp vụ về đấu giá, thực hiện đúng, có hiệu quả các chế định trong Luật Đấu giá tài sản và các văn bản có liên quan trong hoạt động đấu giá tài sản. Bên cạnh đó, đồng chí Phó Giám đốc cũng đề nghị các Sở, ngành, đơn vị tiếp tục triển khai, tuyên truyền, phổ biến Luật Đấu giá tài sản một cách sâu, rộng và bằng nhiều hình thức đến cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân để biết và áp dụng đúng quy định của pháp luật về hoạt động đấu giá tài sản; đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung nghiên cứu các quy định về đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản vi phạm hành chính bị tịch tu sung công quỹ nhà nước, tài sản thi hành án và các tài sản khác; thực hiện có hiệu quả Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND ngày 07/6/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất ở có thu tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá thực hiện tốt việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc đấu giá, nâng cao vai trò kiểm tra, giám sát đối với tài sản được đấu giá…; phối hợp với Sở Tư pháp trong việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh liên quan đến hoạt động đấu giá tài sản để kiến nghị sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, từ đó đưa hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh đi vào nề nếp, đạt chất lượng, hiệu quả góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện hoạt động đấu giá và tham gia hoạt động đấu giá./.

                                                                                                                Minh Lý