Sở Tư pháp Bắc Giang: Tổ chức 03 lớp tập huấn cho đội ngũ những người làm công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018

Sở Tư pháp Bắc Giang: Tổ chức 03 lớp tập huấn cho đội ngũ những người làm công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018

              Thực hiện Kế hoạch số 08/KH-STP ngày 18/ 01/2018 của Sở Tư pháp về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật, xây dựng hương ước, quy ước năm 2018; Kế hoạch số 48/KH-STP ngày 04/7/2018 của Sở Tư pháp về tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ những người làm công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật và triển khai văn bản pháp luật mới năm 2018; nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ những người làm công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật, góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh, Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang tổ chức 03 Lớp tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ những người làm công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật cho 700 học viên gồm: đại diện công chức Phòng Tư pháp các huyện, thành phố; đại diện lãnh đạo UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh; Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã, phường, thị trấn và tuyên truyền viên pháp luật ở cơ sở.

         Chương trình bồi dưỡng gồm 07 nội dung lớn được tổ chức trong thời gian 03 ngày/Lớp. Tại các Lớp tập huấn, các học viên được nghe đồng chí Đỗ Xuân Lân - Vụ Trưởng Vụ PBGDPL - Bộ Tư pháp trình bày, trao đổi Triển khai Thông tư số 03/2018/TT- BTP của Bộ Tư pháp và Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg của thủ tướng Chính phủ; các đồng chí Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh trình bày các kỹ năng tuyên truyền miêng; nghiệp vụ trong quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật; hoạt động quản lý hòa giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật; giới thiệu nội dung cơ bản của Bộ luật Hình sự năm 2015.

        Với tinh thần học tập nghiêm túc, các học viên tham dự Lớp tập huấn đã sôi nổi trao đổi, thảo luận về các tình huống do báo cáo viên đưa ra, đồng thời đây là dịp để các học viên giao lưu, học hỏi, trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm tốt cùng những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật.

        Tổng kết các lớp học, đồng chí Lê Anh Tuấn-  Phó Giám đốc Sở Tư pháp khẳng định, để hoàn thành tốt nhiệm vụ PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp, đòi hỏi đội ngũ những người làm công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật phải tự trang bị và rèn luyện cho mình nhiều kỹ năng, nghiệp vụ cơ bản, nội dung Lớp tập huấn  lần này đã giới thiệu cho các học viên các văn bản mới và một số kỹ năng, nghiệp vụ rất cần thiết, với mục tiêu là đưa những kiến thức đã được tập huấn đi vào thực tế hoạt động tuyên truyền, PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp. Đồng thời, lãnh đạo Sở yêu cầu sau đợt tập huấn này, các học viên cần tiếp tục nghiên cứu sâu kỹ tài liệu và những kiến thức đã được cung cấp để vận dụng, thực hiện và rút kinh nghiệm trong thực tiễn tuyên truyền, PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp của mình trong thời gian tới. 

Phương Linh