Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất ở tại các xã Tiên Lục, Nghĩa Hòa, Phi Mô, Tân Thịnh, huyện Lạng Giang

Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất ở tại các xã Tiên Lục, Nghĩa Hòa, Phi Mô, Tân Thịnh, huyện Lạng Giang

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tỉnh Bắc Giang thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở tại các xã Tiên Lục, Nghĩa Hòa, Phi Mô,Tân Thịnh huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. Gồm 68 lô tại Khu dân cư chợ năm, thôn Trong, xã Tiên Lục; 15 lô tại thôn Hạ, xã Nghĩa Hòa; 27 lô tại thôn Tân Luận, xã Phi Mô; 94 lô tại thôn Lèo, xã Tân Thịnh, huyện Lạng Giang.

* Thời gian tổ chức đấu giá:

- 7 giờ 30 phút ngày 10/02/2018 tổ chức đấu giá thuộc xã Tiên Lục

- 13 giờ 30 phút ngày 10/02/2018 tổ chức đấu giá QSD đất thuộc các xã :Phi Mô, Nghĩa Hòa

- 7 giờ 30 phút ngày 11/02/2018 tổ chức đấu giá QSD đất thuộc xã  Tân Thịnh, huyện Lạng Giang

* Địa điểm tổ chức đấu giá:Tại Hội trường cũ UBND huyện Lạng Giang

Xem chi tiết: