Hiệp Hòa tổ chức Hội nghị triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015

Hiệp Hòa tổ chức Hội nghị triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015

          Chiều 15/01/2018, UBND huyện Hiệp Hòa đã tổ chức Hội nghị triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015. Tham dự hội nghị có gần 200 đại biểu là đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị của Trung ương, của tỉnh đóng trên địa bàn huyện; thủ trưởng cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; Chủ tịch UBND, Trưởng Công an, công chức Tư pháp- Hộ tịch các xã, thị trấn.

          Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Phạm Văn Tĩnh, Phó Trưởng phòng Phổ biến giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp- Báo cáo viên  cấp tỉnh quán triệt, giới thiệu những nội dung mới, cơ bản của Bộ luật Hình sự năm 2015. Bộ Luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 và có hiệu lực thi hành từ 01/01/2018. So với Bộ Luật hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009), Bộ Luật hình sự năm 2015 bổ sung mới 2 chương, 72 điều, 362 điều được sửa đổi, bổ sung, 17 điều giữ nguyên và 7 điều bãi bỏ.   Trong đó, bổ sung thêm 34 tội danh, bãi bỏ 11 tội danh, bỏ án tử hình 7 tội danh, duy trì hình phạt tử hình 18 tội danh, bỏ án chung thân 11 tội danh, giảm án tù, tăng mức phạt tiền, hạn chế án tử hình, chung thân và các quy định đối với các tội phạm cụ thể được sửa đổi, bổ sung trong từng chương của Bộ Luật.

          Những quy định của Bộ luật hình sự năm 2015, nhằm tiếp tục thể chế hóa chủ trương cải cách tư pháp của Đảng theo tinh thần đề cao hiệu quả phòng ngừa và tính hướng thiện trong việc xử lý người phạm tội. Tôn trọng và bảo vệ, đảm bảo thực thi các quyền con người, quyền công dân được ghi nhận trong Hiến pháp năm 2013; khắc phục những hạn chế bất cập trong thực tiễn đấu tranh phòng chống tội phạm, góp phần tăng cường đấu tranh phòng chống tham nhũng, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

          Với việc quán triệt, triển khai các nội dung của Bộ Luật hình sự năm 2015, nhất là những điểm mới, cơ bản, quan trọng của Luật đến mọi tầng lớp nhân dân để nâng cao ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật; bảo đảm Luật được thực hiện thống nhất, đồng bộ và hiệu quả.

                                                Phương Nhung- Đài TT Hiệp Hòa