Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất ở tại xã Tân Tiến và phường Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang

Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất ở tại xã Tân Tiến và phường Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tỉnh Bắc Giang thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất ở gồm 194 lô đất ở tại Khu số 1,2, Khu đô thi phía Nam, xã Tân Tiến và phường Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang. Thời gian 7 giờ 30 phút ngày 28/01/2018 tại Trung tâm hội nghị tỉnh Bắc Giang - Quảng trường 3/2, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang (Xem chi tiết)