Hội nghị tổng kết và ký kết Chương trình phối hợp về đẩy mạnh công tác PBGDPL, trợ giúp pháp lý, tư vấn viên pháp luật cho phụ nữ, hòa giải ở cơ sở và lồng ghép giới trong xây dựng pháp luật giai đoạn 2017 - 2022

Hội nghị tổng kết và ký kết Chương trình phối hợp về đẩy mạnh công tác PBGDPL, trợ giúp pháp lý, tư vấn viên pháp luật cho phụ nữ, hòa giải ở cơ sở và lồng ghép giới trong xây dựng pháp luật giai đoạn 2017 - 2022

               Thực hiện Kế hoạch liên ngành giữa Sở Tư pháp và Hội LHPN tỉnh Bắc Giang về tổ chức tổng kết Chương trình phối hợp số 14 ngày 10/01/2013 giữa Bộ Tư pháp và Hội LHPN Việt Nam về việc đẩy mạnh công tác PBGDPL, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho phụ nữ, hòa giải ở cơ sở và lồng ghép giới trong xây dựng pháp luật giai đoạn 2013-2017; ngày 21/12/2017, Sở Tư pháp Bắc Giang và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết và ký kết Chương trình phối hợp về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2017-2022.

 

              Dự và chỉ đạo Hội nghị, có đồng chí Nguyễn Thị Liên - Ủy viên BCH TW Hội LHPN Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh; đồng chí Đặng Văn Nguyên - Giám đốc Sở Tư pháp; các đồng chí là Trưởng các phòng, ban chuyên môn của Sở Tư pháp và Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh; các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình phối hợp. Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện chương trình phối hợp giai đoạn 2013-2017; dự thảo Chương trình phối hợp giữa 02 ngành giai đoạn 2017-2012.

             Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Đặng Văn Nguyên - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh đã ghi nhận, biểu dương những thành tích đối với công tác phối hợp, triển khai, thực hiện của 02 cơ quan trong thực hiện Chương trình phối hợp giai đoạn 2013-2017. Đồng thời, để khắc phục những hạn chế và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ công tác phối hợp giai đoạn 2017-2022, đồng chí yêu cầu các đơn vị tham mưu 02 ngành cần tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ đã được xác định trong Chương trình phối hợp giai đoạn tiếp theo; các đồng chí là trưởng các phòng, ban chuyên môn của Sở Tư pháp và Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh; Trưởng Phòng Tư pháp, Hội phụ nữ các huyện, thành phố nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, chấp hành tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính, bám sát chương trình công tác phối hợp, bám sát các văn bản và phối hợp kiểm tra công tác thực hiện chương trình. Đồng thời đã thống nhất nội dung ký kết Chương trình phối hợp giữa Sở Tư pháp và Hội LHPN tỉnh về việc thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho phụ nữ, hòa giải ở cơ sở và lồng ghép giới trong xây dựng pháp luật giai đoạn 2017-2022.

            Cũng tại Hội nghị, 02 ngành đã biểu dương khen thưởng cho 6 tập thể và 6 cá nhân thực hiện tốt Chương trình phối hợp giữa Bộ Tư pháp và Hội LHPN Việt Nam giai đoạn 2013-2017./.

Phương Linh