Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất ở tại khu dân cư 5 thị trấn Thắng - huyện Hiệp Hòa - tỉnh Bắc Giang

Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất ở tại khu dân cư 5 thị trấn Thắng - huyện Hiệp Hòa - tỉnh Bắc Giang

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tỉnh Bắc Giang thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất ở gồm 10 lô đất  Khu dân cư 5 thị trấn Thắng, xã Đức Thắng ,huyện Hiệp Hòa. Tổ chức đấu giá vào 13 giờ 30 phút ngày  06/12/2017 tại UBND thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa ( Xem chi tiết)