Chi bộ Văn bản – Phổ biến giáo dục pháp luật tổ chức sinh hoạt chuyên đề tháng 9

Chi bộ Văn bản – Phổ biến giáo dục pháp luật tổ chức sinh hoạt chuyên đề tháng 9

Thực hiện Kế hoạch số 03-KH/CB ngày 16/01/2017 của Chi bộ Văn bản – Phổ biến giáo dục pháp luật về sinh hoạt chuyên đề năm 2017, chiều ngày 05/9/2017, Chi bộ Văn bản – Phổ biến giáo dục pháp luật đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề với chủ đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ Tổ quốc”.

Xuất phát từ truyền thống dựng nước và giữ nước hào hùng của dân tộc, thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc luôn là trách nhiệm thiêng liêng của mỗi công dân, trở thành ý thức của mỗi người Việt Nam. Mỗi cá nhân khác nhau, ở mỗi vị trí khác nhau, cần có những việc làm thiết thực phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, điều kiện hoàn cảnh, góp phần vào nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Bàn về “Tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ Tổ quốc”, các đảng viên trong Chi bộ đã tích cực, hăng hái chia sẻ, nêu quan điểm, suy nghĩ của mình về vấn đề bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là trong thời bình, trong thời đại “công nghệ thông tin” như hiện nay. Tại buổi sinh hoạt chuyên đề, các ý kiến đều cho rằng là một công chức, một đảng viên công tác trong ngành Tư pháp, ở mỗi vị trí chức trách nhiệm vụ được giao luôn cần phải có lập trường tư tưởng vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào đường lối lãnh đạo của Đảng; phải thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, phẩm chất lối sống lành mạnh, giản dị; phải thường xuyên trau dồi kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; và đặc biệt là phải luôn luôn giữ gìn và phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng một tập thể Chi bộ trong sạch, vững mạnh góp phần vào sự thành công của Đảng bộ, của cơ quan… Bên cạnh đó, song song với thực hiện tốt các nhiệm vụ công việc được giao, mỗi công chức mỗi đảng viên cũng là những thành viên trong gia đình riêng của mình, do đó hãy luôn giữ gìn và xây dựng lối sống đúng mực, thực hiện tốt vai trò của một thành viên trong gia đình, từ đó cũng góp phần tạo dựng một gia đình, môt xã hội, một dân tộc đoàn kết, vững mạnh như một “cơ thể khỏe mạnh không ung nhọt”.

Kết thúc nội dung sinh hoạt chuyên đề, mỗi đảng viên đều có những cảm nhận, cảm xúc của riêng mình; nhưng tin rằng mỗi cá nhân, mỗi công chức, đảng viên đã, đang và sẽ thực hiện tốt các vai trò, nhiệm vụ của mình để góp phần bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ công cuộc lao động hòa bình của nhân dân, bảo vệ sự nghiệp đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa./.

Phương Thúy