Hướng dẫn thực hiện mẫu hóa, số hóa hồ sơ thủ tục hành chính

Hướng dẫn thực hiện mẫu hóa, số hóa hồ sơ thủ tục hành chính

Ngày 01/9/2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 136-NQ/TU về đẩy mạnh cải cách hành chính trong hệ thống chính trị tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016 – 2020, trong đó yêu cầu tất cả các quy định, hồ sơ về thủ tục hành chính ở các lĩnh vực phải được số hóa, mẫu hóa, tạo điều kiện dễ dàng, thuận lợi nhất cho tổ chức, công dân tiếp cận. Thực hiện Nghị quyết trên, ngày 31/10/2016, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 240/KH-UBND; theo đó giao Sở Tư pháp phối hợp với các Sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh, UBND huyện, thành phố triển khai thực hiện việc số hóa, mẫu hóa thủ tục hành chính (TTHC). Để thực hiện số hóa, mẫu hóa hồ sơ về thủ tục hành chính theo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch của UBND tỉnh, Sở Tư pháp đã có Công văn số 441/STP-KSTTHC ngày 12/6/2017 về việc thực hiện mẫu hóa, số hóa TTHC.

(ảnh đ/c Đỗ Xuân Vang- PGĐ Sở Tư pháp phát biểu khai mạc Hội nghị)

Việc mẫu hóa, số hóa hồ sơ TTHC là nội dung tương đối mới mẻ, chưa đơn vị nào triển khai thực hiện. Tuy nhiên, để tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính, cũng như các cơ quan, đơn vị trong quá trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ TTHC, ngày 27/6/2017 Sở Tư pháp đã tổ chức Hội nghị hướng dẫn thực hiện mẫu hóa, số hóa hồ sơ TTHC cho đội ngũ công chức làm đầu mối kiểm soát TTHC của các Sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện, thành phố; đại diện lãnh đạo phòng Tư pháp và chuyên viên tham mưu thực hiện công tác này tại Phòng Tư pháp các huyện, thành phố. Đồng chí Đỗ Xuân Vang - Phó Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì Hội nghị.

(ảnh đ/c Thân Thị Kim Linh- Phó Trưởng phòng Kiểm soát TTHC, Sở Tư pháp: Hướng dẫn thực hiện mẫu hóa, số hóa hồ sơ TTHC)

Hội nghị đã được nghe đồng chí Thân Thị Kim Linh- Phó Trưởng phòng Kiểm soát TTHC, Sở Tư pháp triển khai những nội dung về mục đích, yêu cầu của việc thực hiện mẫu hóa, số hóa hồ sơ TTHC; hướng dẫn cụ thể về cách thức mẫu hóa, số hóa trong đó lựa chọn TTHC để mẫu hóa, số hóa, phạm vi thực hiện, cách thức thực hiện cụ thể; xử lý kết quả mẫu hóa hồ sơ TTHC...

(ảnh đ/c Hồ Ngọc Thành- Trưởng phòng Kiểm soát TTHC giải đáp những khó khăn, hạn chế)

Ngoài ra, đồng chí Hồ Ngọc Thành- Trưởng phòng Kiểm soát TTHC đã dành thời gian để các đại biểu tham dự thảo luận về những khó khăn, hạn chế và đưa ra những kiến nghị, đề xuất khi thực hiện mẫu hóa, số hóa hồ sơ TTHC tại đơn vị, địa phương và làm bài tập thực hành củng cố kiến thức cho việc mẫu hóa, số hóa đối với từng loại TTHC.

(ảnh đ/c Đặng Khắc Lạng- Phó trưởng phòng Tư pháp huyện Việt Yên phát biểu thảo luận tại hội nghị)

Thông qua hội nghị, các đại biểu đã được trang bị thêm những về kiến thức rất bổ ích về thực hiện mẫu hóa, số hóa hồ sơ TTHC, nghiệp vụ kiểm soát TTHC, góp phần thực hiện hiệu quả công tác kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh./.

Hoàng Giang- Phòng KSTTHC

Các tin khác