Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật và bồi thường nhà nước

Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật và bồi thường nhà nước

Thực hiện Kế  hoạch số 4091/KH-UBND ngày 20/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2017, Kế hoạch số 4090/KH-UBND ngày 20/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2017, Kế hoạch số 4089/KH-UBND ngày  20/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác bồi thường nhà nước tỉnh Bắc Giang năm 2017; ngày 22/3/2017, Sở Tư pháp đã tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật và bồi thường nhà nước cho gần 70 đại biểu là cán bộ, công chức trực tiếp thực hiện, tham mưu công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính, theo dõi  thi hành pháp luật và bồi thường nhà nước trên địa bàn tỉnh. Đến dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Đỗ Xuân Vang – Phó Giám đốc Sở Tư pháp.

 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe ông Phạm Ngọc Thắng – Phó trưởng phòng Phòng Theo dõi thi hành pháp luật và ông Nguyễn Hoàng Việt – Chuyên  viên Phòng quản lý xử lý vi phạm hành chính, Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Bộ Tư pháp truyền đạt các nội dung về quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật. Trong đó, tập trung vào nghiệp vụ, kỹ năng quản lý nhà nước về công tác xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật. Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu tham dự cũng đã tiến hành trao đổi về một số hạn  chế, khó khăn, vướng mắc trong thực hiện quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật.

 

Kết luận hội nghị,  đồng chí Đỗ Xuân Vang - Phó Giám đốc Sở Tư pháp đã đề nghị các đại biểu tham dự cần tiếp tục phát huy, tăng cường tham mưu trong thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cũng như kịp thời tham mưu triển khai các văn bản pháp luật trong lĩnh vực quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính, theo dõi tình hình thi hành pháp luật và bồi thường nhà nước; đồng thời, tiếp tục tham mưu  thực hiện tốt Quyết định số 462/2015/QĐ-UBND ngày 30/9/2015 của UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước trong công  tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; Quyết định số 501/2016/QĐ-UBND ngày 30/8/2016 của UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quy chế phối hợp theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; tích cực tham mưu  lãnh đạo cơ quan, địa phương cử cán bộ, công chức tham gia các lớp tập huấn do Bộ Tư pháp tổ chức; đề nghị mỗi cán bộ, công chức cần tăng cường hơn nữa tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo trong công tác tham mưu để tham mưu tốt hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ  được giao./.

Phương Thuý

 

 

Các tin khác