Bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ công tác hòa giải ở cơ sở

Bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ công tác hòa giải ở cơ sở

 

Nhằm nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở, góp phần nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ hòa giải viên trên địa bàn huyện, trong 2 ngày 16 và 17/10, Sở tư pháp tỉnh Bắc Giang phối hợp với UBND huyện Tân Yên tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ công tác hoà giải ở cơ sở cho trên 400 đại biểu là các đồng chí cán bộ tư pháp- hộ tịch, tổ trưởng tổ hoà giải của 24 xã, thị trấn trong toàn huyện. Tại hội nghị, các đại biểu được truyền đạt những nội dung cơ bản của Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013 như: Khái niệm hòa giải, phạm vi điều chỉnh, phạm vi hòa giải ở cơ sở, nguyên tắc tổ chức, hoạt động hòa giải ở cơ sở, hòa giải viên, tổ hòa giải, biên bản hòa giải, giá trị pháp lý của biên bản hòa giải, các văn bản hướng dẫn thi hành và các kỹ năng hoà giải ở cơ sở… Cũng tại hội nghị, các đại biểu còn được trao đổi những nội dung chính của luật tiếp công dân về: Phạm vi điều chỉnh của Luật; trách nhiệm tổ chức tiếp công dân của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; quyền và nghĩa vụ của công dân trong khiếu nại, tố cáo; trách nhiệm của người tiếp công… Lớp tập huấn nhằm nâng cao kiến thức pháp luật, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác hoà giải ở cơ sở./.

                                                                            Kim Anh