Hướng dẫn thủ tục hành chính

Hướng dẫn thủ tục hành chính

Mọi ý kiến phản ánh, kiến nghị đề nghị liên hệ:

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính – Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang

Địa chỉ: Tầng 5, Toà nhà A, Trụ sở liên cơ quan, Quảng trường 3/2, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Số điện thoại:  0240.3829.005

Thư điện tử:  thutuchanhchinh@bacgiang.gov.vn.

Cổng thông tin điện tử:  http://tthc.bacgiang.gov.vn

UBND tỉnh Bắc  Giang rất mong nhận được ý kiến phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp, tổ chức về các quy định hành chính, thủ tục hành chính, bao gồm:


- Những vướng mắc trong thực hiện thủ tục hành chính do hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy định hành chính, thủ tục hành chính của cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức khi giải quyết thủ tục hành chính.

 

 


- Sự không phù hợp, không đồng bộ, không thống nhất của quy định hành chính, thủ tục hành chính.

 

 

- Quy định hành chính không hợp pháp hoặc trái với các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập.

- Không công khai, minh bạch hoặc công khai không đầy đủ các thông tin về thủ tục hành chính.

- Góp ý vào dự  thảo văn bản pháp luật có quy định về thủ tục hành chính.


- Đề xuất phương án xử lý những phản ánh, kiến nghị nêu trên (nếu có).

 

 

 Lưu ý:

- Phản ánh, kiến nghị phải có nội dung cụ thể, rõ ràng. Khuyến khích hình thức gửi bằng email, văn bản đánh máy hoặc viết tay.

- Người phản ánh, kiến nghị cung cấp tên, địa chỉ và  số điện thoại để liên hệ.


- Không tiếp nhận các ý kiến phản ánh liên quan đến giải quyết khiếu nại, tố cáo.