Lịch công tác

STT Tiêu đề Ngày đăng Tập tin
1 Lịch lãnh đạo Sở tuần 52( 18/12-22/12/2017) 19/12/2017
2 Lịch lãnh đạo Sở tuần 49 ( 27/11-01/12/2017) 27/11/2017
3 Lịch lãnh đạo Sở tuần 48 ( 20-24/11/2017) 22/11/2017
4 Lịch lãnh đạo Sở tuần 47 ( 13-17/11/2017) 13/11/2017
5 Lịch lãnh đạo Sở tuần 46 ( 06/11-10/11/2017) 06/11/2017
6 Lịch lãnh đạo Sở tuần 45 ( 30/10-3/11/2017) 31/10/2017
7 Lịch lãnh đạo Sở tuần 44 ( 23-27/10/2017) 23/10/2017
8 Lịch lãnh đạo Sở tuần 42 ( 09-15/10/2017) 10/10/2017
9 Lịch lãnh đạo Sở tuần 22 ( 22-26/5/2017) 22/05/2017
10 Lịch lãnh đạo Sở tuần 21 ( 15-19/4/2017) 16/05/2017
11 Lịch lãnh đạo Sở tuần 18(Từ ngày 24 - 28/4/2017) 26/04/2017
12 Lịch lãnh đạo Sở tuần 17 ( 17-21/4/2017) 17/04/2017
13 Lịch công tác lãnh đạo Sở tuần 16 (10-14/4/2017) 10/04/2017
14 Lịch lãnh đạo Sở tuần 15 (03-07/4/2017) 05/04/2017
15 Lịch lãnh đạo Sở tuần 14 ( 27-31/3/2017) 27/03/2017
16 Lịch lãnh đạo Sở tuần 12 ( 13-17/3/2017) 13/03/2017
17 Lịch lãnh đạo Sở tuần 9 (Từ ngày 20 - 24/02/2016) 20/02/2017
18 Lịch lãnh đạo Sở tuần 3(Từ ngày 9 - 13/01/2017) 10/01/2017
19 Lịch lãnh đạo Sở tuần 53 (Từ ngày 26- 30/12/2016) 27/12/2016
20 Lịch lãnh đạo Sở tuần 52 (Từ ngày 19 - 23/11/2016) 19/12/2016
21 Lịch lãnh đạo Sở tuần 52 (Từ ngày 19 - 23/11/2016) 19/12/2016
22 Lịch lãnh đạo Sở tuần 48(Từ ngày 21- 25/11/2016) 23/11/2016
23 Lịch lãnh đạo Sở tuần 47(Từ ngày 15 - 19/11/2016) 17/11/2016
24 Lịch lãnh đạo Sở tuần 46 (Từ ngày 06 - 11/11/2016) 08/11/2016
25 Lịch lãnh đạo Sở tuần 45 (Từ ngày 31/10-04/11/2016) 01/11/2016
26 Lịch lãnh đạo Sở tuần 44 (Từ ngày 24-27/10/2016) 24/10/2016
27 Chương trình công tác tháng 11 năm 2016 19/10/2016
28 Chương trình công tác tuần từ ngày 17-21/10/2016 19/10/2016
29 Chương trình công tác tuần từ ngày 10-14/10/2016 19/10/2016
30 Chương trình công tác tuần từ ngày 03-07/10/2016 19/10/2016
31 Chương trình công tác tuần từ ngày 26-30/9/2016 19/10/2016

Trang