Tin nổi bật

Tin tức - Sự kiện

Bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ công tác hòa giải ở cơ sở

 Nhằm nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở, góp phần nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ hòa giải viên trên địa bàn huyện, trong 2 ngày 16 và...

Thông tin tuyên truyền PBGDPL

Phòng Tư huyện Yên Dũng: Tăng cường tổ chức phổ biến giáo dục pháp luật hưởng ứng “Ngày pháp luật”

Hưởng ứng tuần lễ tổ chức Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 9/11/2014, Phòng Tư pháp huyện Yên Dũng đã phối hợp với UBND 02 xã Nội Hoàng và Hương Gián tổ chức...

Bán đấu giá tài sản

Thông báo Đấu giá quyền sử dụng đất ở

1, Xem chi tiết: Bán đấu giá quyền sử dụng đất ở tại huyện Tân Yên tổ chức đấu giá ngày 23/9/20142, Xem chi tiết: Bán đấu giá quyền sử dụng đất ở xã Yên Mỹ, huyện Lạng Giang tổ...

Thư viện ảnh