Tin nổi bật

Tin tức - Sự kiện

Sở Tư pháp Bắc Giang tổ chức Hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật dành cho Doanh nghiệp trên đại bàn huyện Lạng Giang

Thực hiện Kế hoạch số 436/KH-BĐH ngày 14/02/2015 của Ban Điều hành Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tỉnh về việc thực hiện Chương trình Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp...

Thông tin tuyên truyền PBGDPL

Yên Dũng: Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý

Sáng ngày 19/8/2015, Phòng Tư pháp huyện Yên Dũng phối hợp với Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý về...

Bán đấu giá tài sản

Thông báo bán đấu giá đất ở xã Phượng Sơn, huyện Lục Ngạn

Xem chi tiết: Đấu giá đất ở tại xã Phượng Sơn, huyện Lục Ngạn ngày 02/6/2015

Thư viện ảnh