Tin nổi bật

Tin tức - Sự kiện

Ban Pháp chế, HĐND tỉnh tổ chức giám sát công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại Sở Tư pháp

Ngày 27/5/2015 Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức giám sát việc thực hiện pháp luật phổ biến, giáo dục pháp luật đối với Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PHPBGDPL) tại...

Thông tin tuyên truyền PBGDPL

Tuyên truyền Luật Hôn nhân và gia đình tại xã Kiên Lao, huyện Lục Ngạn

Kiên Lao là xã đặc biệt khó khăn của huyện Lục Ngạn, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, xã có đông đồng bào dân tộc thiểu số, tỷ lệ hộ nghèo năm 2014 là 33,39%. Nhằm giúp cho...

Bán đấu giá tài sản

Thông báo bán đấu giá đất ở xã Phượng Sơn, huyện Lục Ngạn

Xem chi tiết: Đấu giá đất ở tại xã Phượng Sơn, huyện Lục Ngạn ngày 02/6/2015

Thư viện ảnh