Tin nổi bật

Tin tức - Sự kiện

Sở Tư pháp: Tập huấn nghiệp vụ công tác Hòa giải ở cơ sở

            Thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở, Kế hoạch số 117/KH-UBND ngày 04/12/2013 của UBND tỉnh Bắc Giang về triển khai thực hiện Luật Hòa giải ở...

Thông tin tuyên truyền PBGDPL

Sở Tư pháp: Tập huấn nghiệp vụ công tác Hòa giải ở cơ sở

            Thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở, Kế hoạch số 117/KH-UBND ngày 04/12/2013 của UBND tỉnh Bắc Giang về triển khai thực hiện Luật Hòa giải ở...

Bán đấu giá tài sản

Đấu giá quyền sử dụng đất ở

Đấu giá quyền sử dụng đất ở tại phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang ( Khu dân cư Đồng Cả + Khu dân cư Bãi Than)

Thư viện ảnh