Tin nổi bật

Tin tức - Sự kiện

Bắc Giang: ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2014

Thực hiện Kế hoạch số 863/KH-ĐA4061 ngày 25/3/2014 của Ban Điều hành Đề án 4061- Bộ Tư pháp về việc thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống...

Thông tin tuyên truyền PBGDPL

Bắc Giang: ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2014

Thực hiện Kế hoạch số 863/KH-ĐA4061 ngày 25/3/2014 của Ban Điều hành Đề án 4061- Bộ Tư pháp về việc thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống...

Bán đấu giá tài sản

Thông báo bán đấu giá xe ô tô

1, Tài sản bán đấu giá: 01 chiếc xe ôtô Mitsubishi Pajero; loại xe 07 chỗ ngồi2,Tài sản bán đấu giá: 01 chiếc xe ôtô MAZDA; loại xe 04 chỗ ngồi

Thư viện ảnh