Tin nổi bật

Tin tức - Sự kiện

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang phê duyệt Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2015

Ngày 11/02/2015, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Quyết định số 267/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch số 08/KH-STP ngày 28/01/2015 của Sở Tư pháp về thực hiện các nhiệm vụ công...

Thông tin tuyên truyền PBGDPL

Đề cương tuyên truyền Luật Hôn nhân và Gia đình

Xem chi tiết:1, Đề cương giới thiệu Luật hôn nhân và gia đình2, Bài giảng những quy định mới của Luật hôn nhân và gia đình năm 2014

Bán đấu giá tài sản

Thông báo Đấu giá quyền sử dụng đất ở

1, Xem chi tiết: Bán đấu giá quyền sử dụng đất ở tại huyện Tân Yên tổ chức đấu giá ngày 23/9/20142, Xem chi tiết: Bán đấu giá quyền sử dụng đất ở xã Yên Mỹ, huyện Lạng Giang tổ...

Thư viện ảnh